Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε θα χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, την άρτια εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα, και για σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου.

By registering on this Website you will have access to the statements and the history of your orders. By completing and entering the following information, your account will be created automatically. You will be asked for information aimed only at your faster and easier service.
Εγγραφή